A fantasy és irányzatai (szakdolgozat, 2009)

Írta: Aldyr - 2009. 04. 20. - 09:17

A fantasy és irányzatai (letöltés, pdf)
Gyakran viták kereszttűzében áll az a kérdés, minek is tekinthető valójában a fantasy. Nevezték már művészetnek, eszképizmusnak és sajnos szemétnek is. A rosszindulatú „szemét-elméletnél” létezik egy kifinomultabb nézőpont is, miszerint a fantasy a szórakoztató irodalom egyik típusa, amelyet nem érdemes összekeverni a valódi művészettel. Ez a nézőpont tükröződik Magyarország egyik legnevezetesebb fantasy írójának, Kornya Zsoltnak a véleményében is, aki a fantasy műveket „széklábfaragás”-nak, egy iparosmester gondosan elkészített munkájának tekinti. Értelmezésében az iparosmester a tömegtermelő és a művész között helyezkedik el.[1] A véleményétől függetlenül sok olvasó és író gondolja úgy, hogy a fantasy egy része több mint „széklábfaragás”, sőt inkább a művészethez sorolható.

A fentebb említett viták általában úgy zajlanak le, hogy a személy szenvedélyesen érvel az álláspontja mellett, műveket hoz fel és hasonlít össze, próbálja megvédeni vagy támadni a fantasy-t. Ez az út a legtöbb esetben csapdákba vezetett, és nem hozott jelentős eredményeket.

Az alábbiakban néhány alapfogalomból kiindulva azt szeretném tisztázni, hogy mit is tárgyalok a szakdolgozatomban, hogy a munkám végén a felmerülő kérdésekre kielégítő választ adhassak.

Az 1. fejezetben bevezetésként a fantasztikum jelenségéről fogok beszélni, a 2. fejezetben a fantasztikumot ábrázoló fantasztikus irodalmat igyekszem vázlatosan bemutatni, a 3. fejezetben a fantasztikus irodalmon belül elhelyezkedő fantasy irodalmat, a 4. fejezetben pedig a fantasy Magyarországon betöltött szerepét, azon belül is a magyar fantasy irodalmat fogom tárgyalni. Reménykedem abban, hogy a téma ilyesfajta kibontásával, amelynek segítségével kiindulva a nagyobb halmazból, a fantasztikumból eljutunk a kisebb halmazhoz, a fantasy-hoz, sok kérdésre választ adhatok. Végezetül összegzem a kutatásaim eredményét, és leszűröm a tanulságot.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Uzseka Norbert: RAOUL RENIER - Interjú a legkiemelkedőbb honi dark fantasy íróval – In.: http://weaver.freeweb.hu/publikum/renier.html

Tartalomjegyzék


Célkitűzés………………………………………………………………………. 3.

 

1. A fantasztikum………………………………………………………………. 3.

2. A fantasztikus irodalom mint az irodalom része
2.1. A fantasztikus irodalom értelmezése……………………………………… 7.
2.2. Louis Vax értelmezése…………………………………………………….. 9.
2.3. Todorov értelmezése………………………………………………………. 12.
2.4. Fantasztikum és metafora……………………………………………….... 13.

3. A fantasy mint a fantasztikus irodalom része
3.1. A fantasy fogalma………………………………………………………… 15.
3.2. Modern történeti gyökerei………………………………………………… 17.
3.3. A fantasy ismérvei………………………………………………………… 18.
3.4. A fantasy irányzatai………………………………………………………. 21.

4. A fantasy helyzete Magyarországon
4.1. Történeti áttekintés………………………………………………………... 23.
4.1.1. A rendszerváltás után………………………………………………….... 23.
4.1.2. Napjainkban…………………………………………………………….. 29.
4.2. A magyar fantasy esztétikája……………………………………………... 31.

Összegzés………………………………………………………………………. 37.

Bibliográfia……………………………………………………………………………………. 40.

 

Szakdolgozat letöltése: