John Caldwell világa - A Worluk regények kronológiája (hivatalos)

Írta: Aldyr - 2020. 10. 14. - 10:25
Káosz Világa regények kronológia Mazák

>>>A teljes anyag beszerkesztve, illusztrációkkal letölthető pdf formátumban ide kattintva<<<

Dr. Mazák Károly: Sok olvasóban és érdeklődőben felmerül a kérdés, hogyan is kezdjenek hozzá a Worluk világán játszódó könyvek, köztük a Káosz-ciklus olvasásának. A regényfolyam 1990-ben indult A Káosz Szava megjelenésével, és ma a regények száma már a nyolcvanat is meghaladja. Véleményem szerint egy fiktív világon játszódó történetsorozatot a megjelenés sorrendjében érdemes olvasni, hiszen ekkor nyomon követhető, hogyan bővült és gazdagodott az adott világ. Ehhez persze az első kiadásokkal kellene kezdeni, hiszen Nemes István számos alkalommal átírta a Káosz-ciklus korai részeit, hogy jobban illeszkedjenek az egyre részletesebben kidolgozott világba.

Sokan azonban a regényeket Worluk világa történései sorrendjében szeretnék olvasni vagy újraolvasni. Az ő igényeiket elégíti ki ez a kronológia, amelyben a regényeket és néhány különösen fontos kisregényt sorrendbe rendeztem. Az egyes nagy korszakok rövid leírása a Káosz RPG és a Nordes RPG kiadványokból származik. Az adott korszakban játszódó regények szerzői és címei dőlt betűkkel szerepelnek. Ha egy regény egy antológia részeként jelent meg, akkor zárójelben megadom annak a címét is. Bár a legtöbb regényben nem szerepel worluki évszám, de bizonyos utalások révén mégis beilleszthetők a kronológiába. A worluki, drén időszámítás szerinti évszám után zárójelben az adott, 333 éves ciklus szerinti évszám is szerepel, hiszen sok regényben csak ez utóbbi található meg. A Káosz-ciklus újrakiadásakor a Cherubion Fantasy sorozatban Nemes Istvánnal igyekszünk ezt a kronológiát figyelembe venni.

A címek után röviden, spoilermentesen bemutatom a regények alapszituációját. Minden esetben feltüntettem egy linket a moly.hu oldalra, ahol az érdeklődők megtalálhatják a könyvek címlapját, fülszövegeit, és a legtöbb esetben rövid kritikákat is olvashatnak az egyes művekről.

 

A Kezdetek, myhor világ

A világ keletkezését legendák és a titokzatosságok köde homályosítja el. A legősibbnek tartott legenda szerint e világon kezdetben nem létezett más, csak a kavargó gáz, a független akarat, a megkötetlen mágia és a Káosz. Aztán egyszer történt valami, és az anyagtalan gáz formát öntött, megszilárdult, kialakultak a tengerek és a kontinensek, s egy új tényező is megjelent: a Rend. Először csak az idő istene, Beshyt létezett, majd megjelentek az őselemek istenei: Altiahna (víz), Magnius (tűz), Ternius (föld), Celiahna (levegő), Ogera (őskáosz és vadmágia). Az új világ lakói a gázlények voltak, a mhyorok.

 

A Beözönlés Kora, avagy a Kapunyitás

Eközben a szomszédos, anyagtól duzzadó világon egy Ivo Worluk nevű tudós az idővel és a térrel kísérletezett. Időgépet akart alkotni, ám ehelyett lyukat ütött az univerzum szövetén, átjárót létesített két világ között, s ezzel növelte a Káosz erejét. Az idő és tér elszakadt egymástól, apró cafatokban zúdultak át a valóság találomra kiragadott elemei a meglékelt új létsíkra, s ekkor sodródott át Ivo Worluk, Mark Yennon, Dr. Grooms, s a világ őstörténetének megannyi legendás alakja. A gázlények számára újszerű volt a töméntelen mennyiségű anyagi valóság, s a két létsík teremtményei korlátlan mértékben és formában keveredtek egymással. Az akaratlanul idekerült „telepesek” már a kezdet kezdetén két táborra szakadnak. Némelyek, mint például Mark Yennon – akiből később Feketebotos Mark’yhennon, a Rend Istene lett – meg akarták állítani a követhetetlen, ellenőrizhetetlen folyamatot, míg mások, élükön Ivo Worluk professzorral – akiből később Yvorl, a Káosz Istene vált – felismerték a folyamatos változásban és a kavargó Káoszban rejlő iszonyatos potenciákat, és új hatalommal felruházva, minden mást másodlagosnak tekintve kutattak a tudás Ősforrása után.

 

Gray: Worluk átka

Mark Yennon 1995-ben Melbourne-ből átkerül egy másik dimenzióba az Átok révén. Ott Zhenia megbízza, hogy keresse meg Worluk professzor időgépének távvezérlőjét.

https://moly.hu/konyvek/david-gray-worluk-atka

 

A Káosz Háborúk Kora

Az első háborúkban a későbbi Rend Istene ugyanúgy az Őskáoszból merítette erejét, akárcsak ellenlábasa. Gyakran Yvorl és Mark’yhennon is a pusztulás szélére sodródtak, ilyenkor évezredeken keresztül nyalogatták sebeiket valamelyik titkos létsíkon. Ebben a korban számtalan új kapu nyílt különféle létsíkokra, és a fajok beözönlése sosem látott méreteket öltött. Az ekkor érkezett fajok közé tartoznak a sárkányok, trufotárok, moárok, gnómok, valamint a törpék.

 

A Világégés Kora, A Nagy Kakaklizma Dimuranon

A mhyorok nem tűrték tovább világuk felfordítását, elegük volt az uralkodni vágyó emberekből, s az azok által behurcolt, másféle fajokból. Az első, világrengető összecsapásra Dimuranon került sor. A hatalmas kontinens részben elsüllyedt. Ugyanekkor megmozdultak a háborútól viszonylag érintetlen, hatalmas kontinensek is, az eddig keskeny földhíddal összekapcsolt Zhilian és Gerondar is kettévált. A valaha virágzó Maldiberant elöntötte a sivatag, míg az Északi Fagyföldek partvidékén felengedett a fagy, és a földrész civilizációk székhelye lett.

 

Újjáéledés - D. u. 1-2. Ciklus

A Dimurani Katasztrófát követően Worluk kiszakadt a Zan hálójából. A trufotár istenkirályok megalkotják a hét csillagcsatornát, amelyek az esszenciát továbbítják Worlukra. E hét csatorna Worlukról csillagnak látszik – 333 évente ezek alkotják a Jégnász Konstellációt. 333 év alkot egy Világciklust.

 

Quetter Korszak - D. u. 3-6. Ciklus

A quetterek a második ciklus végén, a Jégnász Konstelláció idején a semmiből feltűnve szétzilálták a világrendet. Oly erős és hatalmas néppé váltak alig száz év alatt, hogy Yvorl és Mark’yhennon csupán váraik rejtekében húzhatták meg magukat. A quetterek rémuralma teljes négy korszakon át tartott, mialatt önmagukat is majdnem kiirtották a rendre bekövetkező konstellációk idején. A quetterek végső pusztulását mégsem önmaguk, hanem az általuk rabszolgaként Worlukra telepített elfek hozták el.

 

Caldwell: Elf mágia (Elf testvérek antológia)

A jövőből visszatérő elf nekromanta varázslónő Gwynda és társai belecsöppennek a két leghatalmasabb quetter törzs, a Fekete és Vörös Karom nemzetség közötti háborúba.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-krysto-hans-jean-le-marche-elf-testverek

 

Jean le Marché: Farkastestvérek (Elf testvérek antológia)

Az elfek Olmud és Hessgeron vezetésével harcot kezdenek a szabadságért a quetterek ellen.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-krysto-hans-jean-le-marche-elf-testverek

 

Elfengadi Éra - D. u. 7-15. Ciklus

Az elfek az összes ismert kontinensre kiterjesztik uralmukat, és egyetlen világbirodalmat hoznak létre: Elfengadot. A birodalom központja a mai Drakónia területén található.

 

Guarni Birodalom - 16-59. Ciklus

A világűrből érkezett guarnik Maldiberan kontinensére telepednek le először, és itt alapítják meg legszebb városaikat, köztük Aranokh-ot. A guarnik fejlett államművészete hamarosan felváltja a politizálástól megcsömörlött elfek uralmát. A Guarni Protektorátus szinte pontosan ugyanazon területen jön létre, ahol valaha az elfek birodalma állott – kivéve Drakónia kicsiny kontinensét, amelyet a guarnik az általuk egyetlenként elismert isteni lény, Zhénia saját birtokává nyilvánítanak. A mágiát és a technikát egyaránt uraló guarnik számára ez a kies bolygó egy távoli, jelentéktelen provincia csupán, a kiterjedt Csillagbirodalom peremén is túl. Worlukon ekkor legfejlettebb a mágia és technika. Az óriások, gennymanók és ogárok megteremtése. A guarnik segítenek Groomsnak az orkok megteremtésében. A gyíklényeknek értelmet teremtő isten, Scyssath szintén guarni.

 

Rowland: Sorsgúnyoló (Sárkányvér antológia)

A 45. ciklusban Drakóniában Denevérfülű Grzsehak manó törzsfő parancsot kap istenétől, Verghausttól, hogy a sárkányok ellen vezesse a népét.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-sarkanyver

 

Rowland: Levelek a viharban (Köderdő antológia)

Verghaust parancsára Denevérfülű Grzsehak manói a sárkányok ellen indulnak, hogy bevegyék a Qwer-Ramah klán erődítményét.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-koderdo

 

Newman: Vasemberek

A regénytrilógia Ayvaron játszódik, Raynard Tancarvil lovag élettörténetét mutatja be.

https://moly.hu/konyvek/allen-newman-vasemberek

 

Newman: Naplovag

Raynard Tancarvil Timoron szigetére érkezik, hogy elvigye barátja halotti leplét a föld alatti Sziklatemplomba.

https://moly.hu/konyvek/allen-newman-naplovag

 

Gilf Birodalom - 60-78. Ciklus

A mindinkább zabolátlanná váló gilfek végül nyíltan lerohanják a halódó Guarni Protektorátust, és Aranokh elsüllyesztésével megkezdődik az Éjszaka Háborúja, amely néhány évtized alatt teljes romlásba dönti Maldiberan és Zhilian guarniktól magára hagyott civilizációit. A gilf birodalom állandóan változó számú “királyságra” bomlik, amelyek vég nélkül torzsalkodnak egymással. A guarnik elkorcsosult leszármazottai, a drének megerősödnek eldugott északi földjükön. Az Első Drén Királyság a 64. Világciklus 328. évében jött létre, Shethyuyabin de Drén megkoronázásával. Ez a drén időszámítás kezdete. A gilfek megszállják Drénia déli partjait, de Lord Kwanremaan hódító háborúja katasztrofális eredménnyel zárul. Drénia utolsó guarni védelmezője, Devra Mishtrell végzetes átkot bocsát a gilfekre, a drén seregek pedig a Cley-hegység völgyeibe csalják, majd szinte mind egy szálig felkoncolják a gilfeket.

 

4334:

Caldwell: Vérkáosz

Skandar Graunt, Drénia királyát egy ismeretlen hatalom vérmágiával visszarántja a múltba, ahol belecseppen a gilfek és drének közötti háborúba.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-verkaosz

 

Nagydrén Birodalom - 79-82. Ciklus:

A Gilf Birodalom romjain felépül a Nagydrén Birodalom, amely négy cikluson keresztül teljes fényében tündököl. A drének Roxelan királynő, majd Kargil Yhron vezetésével meghódítják az ismert világ nagy részét.

 

Az Emberkirályságok Kora - 83-85. Ciklus

Kargil Yhron halála után a drén birodalom mintegy félszáz év alatt romba dől. Az eddig elnyomott, rejtőző emberek kitörnek a rabságból, és uralni kezdik az ismert világot. Az új korszak az egymástól független apró királyságok kora.

 

 

 

85. Ciklus (6334-6666)

 

6408 (75):

 

Winney & Morgan: Manonymus

Két gennymanó elindul, hogy a Névpróba során nevet lopjon magának. A tengeren összefutnak a rettegett Keyewoot kapitány szellemhajójával és csontváz kalózaival.

https://moly.hu/konyvek/norbert-winney-tim-morgan-manonymus

 

6600-as évek első fele (a fekete lángokkal kapcsolatos regények ideje egyelőre bizonytalan):   

 

Caldwell: Fekete lángok

Amikor egy tükrön keresztül egy dimurani fekete láng elszabadul az Ayvar-szigeteken, életre kel a moár mágus Shayand di Grasya, hogy felvegye vele a harcot.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-fekete-langok

 

Fayard: Az ayvari mágus

Egy emlékeit vesztett kovács Ayvaron rábukkan Shayand ikertestvére, Gran di Grasya mágikus dobozára.

https://moly.hu/konyvek/colin-j-fayard-az-ayvari-magus

 

6635 (302):  

 

Fayard: A törvény szigora (Káosz és Rend antológia)

A tizenéves drén nemes Raym de Dierron a Fagyföldön beleszeret a roal Kananiba.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-kaosz-es-rend

 

6644 (311):  

 

Campbell: Bölcsődal

Skandar Graun születésének története.

https://moly.hu/konyvek/daniel-p-campbell-bolcsodal

 

6652 (319):

 

Caldwell: Lélektánc (Lélektánc antológia)

A nyolc éves Skandar Graun és nevelőapja, Netar a Rontás Erdejében bujkálnak, gyanútlan utazókat támadnak meg, rabolnak ki és áldoznak fel a Káosz Istenének.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-lelektanc

 

Caldwell: Orktánc (Orktánc antológia)

Kerangor, Grooms papja tanítványává fogadja az ifjú Skandar Graunt. Elindulnak Agranaakba, a Vörös Kéz ork törzs falujába.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-orktanc

 

6654 (321):

 

Salina & Caldwell: Mergenos álmai (A Káosz hősei antológia)

Trialcorban az elf tündérlány Marléna és illuzionista férje Norcas elhatározzák a kis démon Aranyszárnyú Wejrion kiszabadítását.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-a-kaosz-hosei

 

6655 (322):

 

Muldoom: Codric

Codric, Dergánia száműzött hercege a legendás Aranyváros nyomában jár, amikor a zhíli Kősivatag mélyén pókemberek fogságába kerül.

https://moly.hu/konyvek/eric-muldoom-codric

 

6654-56 (321-23):

 

Caldwell: Haláltánc (Haláltánc antológia)

Agranaakban Skandar Graun vitába kerül Grooms vén papjával.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-halaltanc

 

Caldwell: Matróztánc (Matróztánc antológia)

A félork Renztalba indul, hogy megkeresse Kampós Kharant, akinél felcsaphatna matróznak.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-matroztanc

 

6657 (324):

 

Caldwell: Kalóztánc – Villámok közt táncoló (Kalóztánc 1. antológia)

Kampós Kharan maga mellé veszi Skandar Graunt, aki gyorsan kitanulja a matrózmesterséget.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-kaloztanc-1-villamok-kozt-tancolo

 

Caldwell: Kalóztánc-2 – Hullámok közt táncoló (Kalóztánc 2. antológia)

Sigurd és legénysége délre viszik az előző kötetben megszerzett hajót, hogy eladják azt egy hírhedt khittarán kalózvezérnek.

(Jelenleg megjelenés előtt; még nincs moly-adatlapja.)

 

Salina: Fénymarék

Amikor Fénymarék, az ifjú drakóniai boszorkánylány otthonát madárszörnyek feldúlják, elindul, hogy kiderítse ennek okát.

https://moly.hu/konyvek/susan-salina-fenymarek-drakonia-boszorkanya

 

Salina: S’almeyna

Fénymarék ráébred, hogy lelkében ott hordozza apja testvérét, S’almeynát, Ashbar első csatasárkányát.

https://moly.hu/konyvek/susan-salina-salmeyna

 

6658 (325):

 

Salina: Lelkek kútja

Az ifjú Nathan Dél-Drakóniában nevelkedik, ám egy napon megjelenik érte nagybátyja, az elf Aratwor herceg, hogy magával vigye északra a Lelkek kútjához.

https://moly.hu/konyvek/susan-salina-lelkek-kutja

 

6657–6660 (324-327)

 

Caldwell: Csempésztánc (Csempésztánc antológia)

A lezáró regény az Ifjú Skandar Graun ciklusban. A fiatal félork egy rentzali csempészhajón szolgál, remekül érzi magát, ám oly sérelem éri, amit nem tud megemészteni. Elszökik, és visszatér Kirovangba.

(Jelenleg megjelenés előtt; még nincs moly-adatlapja.)

6660 (327):

 

Caldwell: A Káosz Szava

Skandar Graun tizenkét kalandor társával Lendorra indul, hogy bosszút álljon szülei állítólagos gyilkosán, Peltáron. Sheenka, Yvorl szládja, a félorkot a Káosz Szava, a legendás varázslat megszerzésére utasítja, amely után Peltár is kutat.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-szava

 

Knight: Kucsum, a mocsok

Az ork orgyilkos Kucsum bosszút esküszik a faluját felprédáló Laxius ellen.

https://moly.hu/konyvek/robert-knight-kucsum-a-mocsok

 

Caldwell: A Káosz Szíve

Yvorl új feladatot ad Skandar Graunnak: az Entrópia létsíkján, a Limbón kell egy legendás varázseszközt, a Káosz Szívét megszereznie.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-szive

 

Caldwell: A Káosz Éve

Skandar Graun félig-meddig hitet vált, és felesküszik a Rend Istenének seregébe, amely hadjáratra indul a Káosz erői ellen.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-eve

 

Zocney: A gilfek kincse

Az elfengadi királynő kis csapatot küld a Badra-mocsárba, hogy kutassák fel a gilf isten, Kwa’rewor tekercsét.

https://moly.hu/konyvek/tim-zocney-a-gilfek-kincse

 

6661 (328):

 

Caldwell: A Káosz Káosza

Skandar Graun és társai a Káosz erői közé vegyülve behatolnak Groomar várába, hogy megszerezzék a Káosz Szívét.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-kaosza

 

Caldwell: A Káosz elszabadul

Skandar Graun és társai elindulnak Yennon Szigetére, hogy a Káosz Szíve segítségével kiszabadítsák az ifjú harcos Ywerd apját.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-elszabadul

 

6663-6664 (330-331):

 

Caldwell: Mokhara Démona

Rhyselaine della Lunna apjával és két bátyjával érkezik Mokharába, hogy meghiúsítsanak egy tervezett házasságot. Rhyselaine-t többször megerőszakolja álmában egy ismeretlen személy, aki ellen semmit sem érnek bimbódzó boszorkányi képességei. Másfél év múlva Rhyselaine visszatér, hogy kiderítse, ki volt titokzatos megbecstelenítője.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-mokhara-demona

 

Caldwell: Pont egy ponty (A Káosz Démonai kötet)

Trükkös Trisha megszerzi egyik riválisának hatalmas varázsszerét, a Mennydörgő Botot, ám ahhoz, hogy be tudja azonosítani, komponens gyanánt egy élő pontyot kell szereznie.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-demonai

 

Caldwell: Démonok (A Káosz Démonai kötet)

Trigal Mardek botcsinálta varázsinas, aki a híres mágus Kukhonal Thublog mokharai tornyában teljesít szolgálatot. Trigal balfogásai révén elszabadul a Melezor nevű kithriathi démon.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-demonai

 

Mokhara – A Mágustorony antológia

Kukhonal Thublog halála után a mokharai Mágustoronyban a magiszter félredobott varázstárgyai öntudatra ébrednek, és elmesélik, hogyan kerültek ide.

https://moly.hu/konyvek/tolgyesi-laszlo-szanto-tibor-szerk-mokhara-a-magustorony

 

6664 (331):

 

Caldwell: Fényhozó

Skandar Graun, feledve múltját, együgyű boldogságban éldegél Kirovangban. Ám egy nap egy gilf varázslónő érkezik a faluba és magával hurcolja a félorkot, hogy megküzdjenek Laxiusszal, Baal-Shadar légyharcosával.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-fenyhozo

 

Newman: Interregnum

Amikor Radomir király gyermektelenül távozik az élők sorából, a szomszédos birodalmak uralkodói harcba szállnak a Pers Királyság trónjáért. Viszály és széthúzás sújtja a királyságot, így Hemlegarth papja megidézi az alakváltó Kaméleont Asgaria démoni létsíkjáról.

https://moly.hu/konyvek/allen-newman-interregnum

 

Newman: Rekviem (6664-6666, Rekviem antológia)

Kihasználva a persi Radomir király halála miatti trónválságot, a swiellei sereg Sevren’D Malhorn vezetésével átlépi a themsén határt, hogy Yvorl hitére térítse az észak-maldiberani királyság népét.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-rekviem

 

Caldwell & Hamilton: Tök Káosz

Skandar Graun egy világtól elzárt töktermesztő faluba keveredik, ahol állítólag lidércek lopják a tököt.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-garry-hamilton-benjamin-rascal-tok-kaosz

 

Caldwell: A Káosz virágai

A félvér ork orgyilkosnő Lucinda hazatér Trialcor városába, hogy gyűlölt nővérei, Romana és Carla közreműködésével megidézzék apjuk lelkét.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-viragai

 

Caldwell: Drén fivérek

Zmed, Hmuda és Lenk de Vigorard, három drén nemes, behatol Devra Mishtrell, a hírhedt Boszorkánykirálynő várába.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-dren-fiverek

 

Caldwell: Testvérbosszú (Vér és Korona 1 – Jégkorona antológia)

A három de Vigorard fivér Devra Mishtrell kíséretében visszatér Dréniába, hogy bosszút álljanak Toharon, aki időközben Brithugar király fő tanácsadójává vált.

https://moly.hu/konyvek/anthony-g-morris-john-caldwell-jegkorona

 

 

 

Caldwell: A Káosz Kincse

Lucinda ráveszi Skandar Graunt, hogy térjenek vissza Lendorra, s szerezzék meg egykori társuk elrejtett kincsét.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-kincse

 

6665 (332):

 

Morris: Jégkorona (Vér és Korona 1 – Jégkorona antológia)

Brithugar király halálával az arkhon családok összeülnek, hogy új királyt válasszanak. Az lesz a király, aki legvitézebben harcol a Dréniára törő irissari hordák ellen.

https://moly.hu/konyvek/anthony-g-morris-john-caldwell-jegkorona

 

Fayard: Bajnokok Kardja

Egy legenda szerint Lyndara, a béke istennője minden Világciklus végén kijelöl egy bajnokot, akire rábízza isteni hatalommal átitatott kardját, s a feladatot: tetteivel határozza meg Worluk jövőjét. Lyndara új kiválasztottja Rawls, az ifjú druida, akit a titokzatos ezüstszemű fekete ember Ayman Ari Zinkh támogat révészként.

https://moly.hu/konyvek/colin-j-fayard-bajnokok-kardja

 

Stone: Az élőhalott balladája

A Pers Királyságban Fürge Calver megöl egy fiatal átutazót, aki azonban élőhalottként visszatér. Fürge Calver és társai belebonyolódnak a Zhíl Birodalommal kapcsolatos intrikákba.

https://moly.hu/konyvek/jeffrey-stone-az-elohalott-balladaja

 

Caldwell: A Démonmágus (A Káosz Démonai kötet)

Három botcsinálta varázsló – Roahmyer, Trigal Mardek és Danucco – óvatlanul felélesztik Kargil Yhront, az ezer éve halott egykori drén máguskirályt.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-demonai

 

Caldwell: Nincs kegyelem

Egy félresikerült besurranást követően a barbár Bredan azt a feladatot kapja La’mmea hercegnőtől, hogy az elf íjász Nwykka segítségével állítsa meg a független hercegség megostromlására induló nomád sereget.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-nincs-kegyelem

 

Nordes – A Cetkoponyás Ház antológia

Syllian Consyrees versengésre hívja Nordes hadurait: amelyikük elhozza számára a Nevető Koponyát, azt a Zhíliában harcoló hadúr-király, Fekete Gorhgman helyére ülteti.

https://moly.hu/konyvek/huse-lajos-szerk-nordes-a-cetkoponyas-haz

 

Fayard: A Végzet Útja

Lord Pitchfork, a kemwelli rendőrminiszter megosztja tudását Rawlsszal és segíti őt északra szökni Zamwallba.

https://moly.hu/konyvek/colin-j-fayard-a-vegzet-utja

 

Rowland: Az Idő Vasfoga

Egy hadzs varázsló megbízásából négy átokkal vert kalandor indul útnak Wazarra dzsungeleibe, hogy megpróbálkozzon egy legendás varázstárgy, az Idő Vasfoga megszerzésével.

https://moly.hu/konyvek/douglas-rowland-az-ido-vasfoga

 

 

 

Caldwell: Elf mágia (Elf testvérek antológia) (legnagyobb része a Quetter Korszak végén játszódik)

Az elf nekromanta varázslónő Gwynda és csapata egy időkapuból ide érkező quetterekkel találkozik.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-krysto-hans-jean-le-marche-elf-testverek

 

Caldwell: Trollvadászok (Trollvadászok antológia)

Egy csapat törpe elhatározza, hogy kinyírja a környéken garázdálkodó vén trollt. Ehhez a művelethez egy ládányi, hihetetlenül erőteljes varázsszer hullik az ölükbe.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-trollvadaszok

 

Caldwell: Jégmágia (Jégmágia antológia)

A vén troll megölése után a törpék elhatározzák, hogy mágikus tárgyaikkal felszerelkezve kiszabadítják fogságából a nőstény sárkány Tristitiát.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-jegmagia

 

Fayard: A Magnólia nővérei

A Raym de Dierron vezette kisebb drén sereg mélyen behatol Zhília keleti felébe. Raym egy századot küld útra Alexis de Torquedor irányításával, hogy lerombolja a Magnólia Nővéreinek – Saliah papnőinek – kastélyát.

https://moly.hu/konyvek/colin-j-fayard-a-magnolia-noverei

 

Caldwell: A Káosz Sárkányai

Drén seregek ostromolják a Zhíl Birodalmat északról, délről pedig a dirwani nomádok. A lícs Eftghitegor, Zhília védelmezője, uralma alá akarja vonni a Káosz Sárkányait. A Bíborszív Rend egy beavatottjával csapatot szerveztet, hogy ennek érdekében menjenek el Tzanthamor Szigetére. A hajóúton csatlakozik hozzájuk a Lucinda nyomában járó Skandar Graun és az ifjú ork Alek Gavaj is.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-sarkanyai

 

Morris & Caldwell: Vér és Korona 2 – Vérrel írt sorsok

A döberki vámpírúr Gorm Kortner fondorlatos tervet dolgoz ki, hogy végezzen a három de Vigorard fivérrel.

https://moly.hu/konyvek/anthony-g-morris-john-caldwell-verrel-irt-sorsok

 

Lucas & Caldwell: Lidércfény

Az ifjú nomád Sötét Opált a Badra mocsárvidékébe vonzza a titokzatos fiatal lány, Vadmacska.

https://moly.hu/konyvek/kiara-lucas-john-caldwell-lidercfeny

 

6666 (333):

 

Caldwell: A Síró Madzsun

Dzirun, az élete első vérportyájára induló ifjú madzsun fejvadász a Síró Madzsun szobránál találkozik egy ősi quetterrel és hamarosan ráébred quetter örökségére.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-siro-madzsun

 

Newman & Muldoom: Dúvadak

A dergán zsoldos Codric a mytheroni Kígyópapok megbízásából a csaragi márványbányába kerül, hogy megszöktessen egy drén nemest. A szökés során elszakadnak egymástól, Moreguard a hatalmas termetű moleztrán hóhér Jamir Urzate társaságában keletre tart, Codric pedig követi őket.

https://moly.hu/konyvek/allen-newman-eric-muldoom-duvadak

 

 

Caldwell: A Döberki Rém (Vámpírok antológia)

Gorm Kortner vámpírúr döberki udvarába egy zeneszerző nő kerül, aki a nála dőzsölő és pöffeszkedő önjelölt művészekkel ellentétben valóban magában hordja a zsenialitás lángját.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-vampirok

 

Caldwell: A halál árnyéka (Káosz és Rend antológia)

A tébolyodott drelf Zvdegor Devzevor hite szerint magával hordozza Zrogdavar árnyékát, s annak segítségével igyekszik felkutatni népének gyilkosait.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-kaosz-es-rend

 

Kondor I. – Az Aranyváros Legendája antológia

Futótűzként terjed a hír, hogy Dél-Gerondar nyugati partjainál, a rettegett Fekete Karom törzs területén, égig érő szikláktól elzártan emelkedik a titokzatos Aranyváros. Kalandorok és kincsvadászok indulnak seregestül az Aranyváros keresésére.

https://moly.hu/konyvek/huse-lajos-nemes-istvan-szerk-kondor-1-az-aranyvaros-legendaja

 

Kondor II. – Az Aranyváros ostroma antológia

Két sereg közeledik a titokzatos Aranyváros felé; nyugatról a rendhitű zhíliek zsoldosai a fekete lovag Alvares, északkelet felől pedig egy Káosz-sereg a dergán Codric vezetésével.

https://moly.hu/konyvek/huse-lajos-nemes-istvan-szerk-kondor-2-az-aranyvaros-ostroma

 

Fayard: Yvorl halott

Amikor Yvorl eltűnik, és a hívek imái nem találnak többé meghallgatásra, beindul egy fondorlatos küzdelem a hatalomért a Káosz Birodalomban.

https://moly.hu/konyvek/colin-j-fayard-yvorl-halott

 

Caldwell: A Káosz Sötét Oldala (Rekviem antológia)

A halálból visszatérő Bredan kimászik Tzanthamor romjai alól, majd a szomszédos szigeten kiszabadítja a quetter boszorkány Allissát.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-rekviem

 

Rascal & Caldwell: Orkháború I-II.

A volenai káoszpüspök Soldron Seliar megbízza Aranykéz Ghotagromot, hogy szervezzen hadsereget a Kondor Birodalom északi törzseiből, és taszítsa le trónjáról Kerangor nagykodót, aki az orkok istenének eltűnése óta Grooms evilági helytartója Groomarban.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-benjamin-rascal-orkhaboru-1-mennydorgo-robaj

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-benjamin-rascal-orkhaboru-2-tuzon-es-veren-at

 

Caldwell: Káosz Dréniában

Skandar Graun már hét hónapja uralkodik a tradícióira és a faj tisztaságára oly büszke Dréniában. Ám hét titokzatos Veszedelem közeledik a királysághoz.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-kaosz-dreniaban

 

Caldwell: Vérkáosz (legnagyobb része a Gilf Korszak végén játszódik)

Skandar Graunt, Drénia királyát egy ismeretlen hatalom vérmágiával visszarántja a múltba, ahol belecseppen a gilfek és drének közötti háborúba.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-verkaosz

 

Fayard: A tűz napjai

Az őselemek kiválasztottjai Döberkben gyűlnek össze, hogy áldozatuk révén eltávolítsák egymástól a csillagcsatornákat.

https://moly.hu/konyvek/colin-j-fayard-a-tuz-napjai

 

86. Ciklus (6667-)  

 

6667-6668 (1-2):

 

Newman: Terra Mithica

Kaméleon a Terra Mithica, a Legendák Földje felé tartva hajótörést szenved Catta-Nadol szigeténél. Hamarosan belebonyolódik az őslakos cattaránok és a felettük uralkodó drén leszármazottak viszályába.

https://moly.hu/konyvek/allen-newman-terra-mithica

 

Caldwell: Hideglelés

Morigan de Leroux, a lunnai dragonyosok száznagya arról értesül egy névtelen, a szövegét változtató mágikus levélből, hogy valaki a közvetlen környezetéből az életére tör. Morigan nyomozni kezd a levél írója után.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-hidegleles

 

Rigel: Az arany párduc (Köderdő antológia)

Az agyfürkész lány Althira és az ifjú barbár Theor Den egy mágus kastélyába tartanak, amely élőhalott tremghorok ostroma alatt áll.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-koderdo

 

Rigel: A Ragyogás Városa

Althira és Theor Den Khittarába érkeznek, hogy visszaszerezzék azt a mágikus szelencét, amely Althira anyjának lelkét rejti.

https://moly.hu/konyvek/eve-rigel-a-ragyogas-varosa

 

Rigel: Viharvadászok (Farkasátok antológia)

Althira és társai Maslaam városába érkeznek, ahol a lakókat különös égi események sorozata tartja lázban.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-farkasatok

 

Rigel: Norstraden Csillaga (Norstraden Csillaga antológia)

Az ifjú Obaran és apja, Thorwald több évnyi kitaszítottság után visszatérnek hegyi falujukba, ahol Thorwald elsőszülött fiának gyilkosa után kezdenek el nyomozni.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-norstraden-csillaga

 

A Káoszfattyú antológia

A törpe Storri és csapata a Káoszfattyú üldözésére indul a veynori Kriell-mocsárba.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-a-kaoszfattyu

 

Rigel: Te is, fiam, Wilfred? (Fagyföld 1. Királyi vér antológia)

Morigan de Leroux és a fekete láng Corinna Mendda Dimrenben megismerkednek Wilfreddel, a Jégsárkány rend lovagjelöltjével, hogy megszerezzék a Pikkelykönyvet, mely a dréneket megóvta a gilf veszedelemtől.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-fagyfold-1-kiralyi-ver

 

Caldwell: Rothadás (Rothadás antológia)

Grimbel Bay, egy kirovangi parasztfiú két alkalmi társával, a haramiaként tengődő Tökhegyező testvérpárral behatolnak a Rontás Erdejébe, hogy megtalálják a Gilfek Kincseskamráját és kiszabadítsanak egy bajba jutott leányt, a titokzatos Corinnát, aki mindhármuk álmait megfertőzte.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-rothadas

 

Rascal: Félőholtak (Rothadás antológia)

Mirosurduval élőhalott serege Rentzal városát szorongatja. Az élőhalottá vált Tökhegyező fivéreket bízzák meg, hogy Shuyan Sibát, az Éjkiáltót bevigyék a városba.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-rothadas

 

6668 (2):

 

Caldwell: A Káosz Ünnepe

Tizennyolc hónappal eltűnése után Skandar Graun a guarni bárkával visszatér a Rontás Erdejébe. A félork Rentzal kikötőjébe indul, hogy Yvorl parancsára felkutassa Morigan de Leroux lunnai dragonyost.

https://moly.hu/konyvek/john-caldwell-a-kaosz-unnepe

 

Rascal: Amikor a Jégork szól... (Fagyföld 2. Döberki vér antológia)

Alek Gavaj, a Félpárevezős drén király egy roal vadmágus sugallatára északnak indul alig kéttucatnyi Dierron-lovag kíséretében, hogy a Fagyföldön felkutassa az Istenek temetőjét.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-fagyfold-2-doberki-ver

 

Caldwell: Holtjáték (Fagyföld 2. Döberki vér antológia)

Gorm Kortner, döberki vámpírúr várába szokatlan vendég érkezik, egy halálos beteg khobíri krónikás, aki csodát ígér bemutatni holtakból álló színtársulatával.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-szerk-fagyfold-2-doberki-ver

 

6668 után:

 

Dashwood & Caldwell: A Sárkány hattyúdala (Nordes – A Timberston-ház antológia)

A fekete lángot hordozó swiellei vadmágus Aliren Miar felbérli Tibaan kapitány hajóját, hogy megkeressék a Dimuran keleti partjai mentén úszkáló legendás Maelstronn-szigetet.

https://moly.hu/konyvek/nemes-istvan-huse-lajos-szerk-nordes-a-timberston-haz

 

Stone: Gyémántváros

Fürge Calver a legendás Gyémántváros keresésére indul a Déli Sivatagba.

https://moly.hu/konyvek/jeffrey-stone-gyemantvaros

 

Stone: A bosszú démona

Fürge Calver Venoubou városában az egyik városúr, a gyönyörű asshra szolgálatába áll Maler al Rakkhar, a Sivatagi Szürke Sólyom elleni harcban.

https://moly.hu/konyvek/jeffrey-stone-a-bosszu-demona

 

Worluk regények kronológiája -2020 © Dr. Mazák Károly

 

Címkék